Kalender

  • DUÅ-fagdag

    Vi inviterer til den 4. nasjonale fagdagen for De Utrolige Årene. Årets program setter søkelyset på barns selvregulering.
  • Barns levekår

    01. juni: Konferanse om barns levekår Årets RKBU-konferanse handler om betydningen av barns oppvekstvilkår på helse og utvikling. Konferansen er del av Barne- og ungekongressen.
Se kalenderen

Ønsker du å begynne hos oss?

Jobb som en forsker
Se tilgjengelige jobber
cp: 2017-05-29 11:15:15