Kalender

  • Rokkanfrokost med boklansering

    Rokkanfrokost: Presentasjon av boka Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse, av Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars.
  • Seminar om digital mobbing

    Seminar om nettmobbing med bidrag fra mobbeombudet i Hordaland, Folkhelseinstituttet og Donna Cross
Se kalenderen

Ønsker du å begynne hos oss?

Jobb som en forsker
Se tilgjengelige jobber
cp: 2017-04-23 11:15:16