Kalender

  • Livet etter parken

    Konferanse om åpne russcener i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Sluttkonferanse for forskningsprosjektet om åpne russcener i Bergen etter stengningen av Nygårdsparken.
  • DUÅ-fagdag

    Vi inviterer til den 4. nasjonale fagdagen for De Utrolige Årene. Årets program setter søkelyset på barns selvregulering.
Se kalenderen

Ønsker du å begynne hos oss?

Jobb som en forsker
Se tilgjengelige jobber
cp: 2017-05-23 04:15:17