Bjerknessenteret

Uni Klima forsker på klima
i fortid, nåtid og fremtid


Uni Klima har sin særlige styrke på:

  • klimaforståelse
  • klimamodellering
  • scenarioer for fremtidig klimautvikling
  • kvantifisering av klimaendringer

Uni Klima har en internasjonal profil, med hovedvekt på Nord-Europa og polområdene.

Sentrale forskningstema:

  • Klimasystemets virkemåte og klimaendringer i fortid, nåtid og fremtid, forårsaket av både naturlige variasjoner og menneskeskapte endringer.
  • Raske klimaendringer av spesiell betydning for våre breddegrader.
  • Havets rolle i klimasystemet og tilbakekoblingsmekanismer forårsaket av blant annet sjøis og karbonsyklusen.

Uni Klima samarbeider med Bjerknessenteret for klimaforskning.