Aktuelt

Største analyse av lakselusas effekter på sjøoverlevelse

24. november, 2014

For første gang har forskere analysert alle tilgjengelige norske data for hvordan lakselus påvirker sjøoverlevelsen til laks i Norge.

Laksehunn på rundt 16 kilo, tatt opp på migransjonsruten til Vossolaksen. Mest sannsynlig ble den sluppet ut som smolt i 2009, første gang gjenfanget i 2012 og merket - deretter fanget på ny i år. (Foto: Tore Wiers, Uni Research)

Studien konkluderer med at lakselus kan være en viktig komponent i sjøoverlevelsen til villaks, men viser samtidig at det er stor variasjon og at estimering av bestandseffekter er meget komplisert. (mer…)

Vant fram med SFI om lukkede oppdrettsanlegg

21. november, 2014

Etter mye hardt arbeid kan seniorforsker Sigurd Handeland og kolleger i Uni Research Miljø slippe jubelen løs.

Nå er det nemlig bestemt: Uni Research skal i et samarbeid med Nofima og Universitetet i Bergen opprette et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) der lukkede oppdrettsanlegg, fiskehelse og teknologiske løsninger studeres nærmere. (mer…)

Kan besøk bidra til flere kvinner i kommunestyret?

18. november, 2014

Valgforskere har satt kvinnerepresentasjon på dagsordenen ved å besøke kommunene med lavest kvinneandel i kommunestyret. Nå vil forskerne se om besøkene har effekt på kvinnerepresentasjonen.

Hilde Danielsen og Bjarte Folkestad, Uni Research Rokkansenteret. (Foto: Andreas R. Graven)

Bjarte Folkestad, Hilde Danielsen, Dag Arne Christensen og Yngve Flo fra Uni Research Rokkansenteret har besøkt 23 ulike kommuner, og blant annet holdt innlegg for lokalpolitikerne. (mer…)

Helsepersonell som ufrivillige grensekontrollører

13. november, 2014

Migrasjonskontroll er i økende grad blitt en del av hverdagen til helsepersonell i Norge, viser stipendiat Marry-Anne Karlsen ved Uni Research Rokkansenteret i sin forskning.

Leger stilles overfor medisinske dilemmaer som hvorvidt barn eller voksne her i landet uten lovlig opphold skal få behandling eller ikke. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

avslutningskonferansen til prosjektet Provir (Provision of welfare to irregular migrants), som arrangeres 19.-21. november i Bergen, legger Karlsen og andre forskere fram forskning på irregulære migranter i Norge. (mer…)

Forskere vil skreddersy lokal klimakunnskap

31. oktober, 2014

Med dagens klimamodeller er det vanskelig å forutsi når det blir nedbørsflom i Bergen eller storm på Sotra. Nå ønsker forskere å hjelpe kommuner i Hordaland med klimaservice, slik at de står bedre rustet mot ekstremvær.

De kommende 20-30 årene forventer forskerne et varmere, mer skiftende og ustabilt klima, med økt hyppighet av intenst regn, stormer og ras. (mer…)

Oppsiktsvekkende genfunn i norsk svamp

29. oktober, 2014

Et gen som står helt sentralt i utviklingen av avanserte arter gjennom evolusjonshistorien, er nå oppdaget i en norsk svamp. Funnet kommer som en stor overraskelse.

Doktorgradsstipendiat Sofia A. V. Fortunato ved Uni Research Sars-senteret (til venstre) klarte å finne ParaHox-genet i en svamp. I midten ses gruppeleder Maja Adamska og til høyre Marcin Adamski. (Foto: Andreas R. Graven)

Forskerne hadde nemlig i praksis gitt opp å finne det såkalte ParaHox-genet i svamper – men doktorgradsstipendiat Sofia A. V. Fortunato ved Uni Research Sars-senteret klarte altså å finne genet til slutt. (mer…)

Høy overlevelse for postsmolt i lukket anlegg

29. oktober, 2014

Både luseproblemer og svinn kan reduseres kraftig ved å plassere oppdrettsfisk i lukkede anlegg inntil fisken veier én kilo.

Forskerne studerte fisk opp til 1 kilo i forskningsanlegget på Molnes i Skånevik, et arbeid som ble avsluttet for seks måneder siden. Svinnet i denne første vekstfasen var mindre enn 1 prosent. (Foto: Jan Eirik Jensen, Marine Harvest)

Det viser undersøkelser utført av forskere i Uni Research Miljø. (mer…)

Kuttet sykefravær med helseforedrag på jobben

27. oktober, 2014

Mange tiltak mot sykefravær hjelper ikke, men prosjektet iBedrift har vist at enkel informasjon om rygg- og nakkeproblemer har god effekt på fraværet. Nå utvider forskerne prosjektet med fokus også på ansattes psykiske helse.

Forskningsleder II Torill Tveito i Uni Research Helse. (Foto: Eivind Senneset)

Gjennom foredrag på arbeidsplassen med fokus på å hindre usikkerhet og bekymringer, har prosjektet iBedrift vist at det er mulig å oppnå betydelig nedgang i sykefraværet relatert til rygg- og nakkeplager. (mer…)

Hør podcast fra TRACKS-prosjektet

24. oktober, 2014

Forskere skal finne ut hvilke lokale værfenomener folk i Bangladesh er opptatt av, og hvordan klimaet berører dem. Hør mer om planene i forskningsprosjektet TRACKS – og fra kick off-møtet i Dhaka.

Tracks er et akronym for Transforming Climate Knowledge with and for Society. (mer…)

Teknisk-industrielle institutter under lupen

17. oktober, 2014

Uni Research er ett av 14 forskningsinstitutter som i 2015 skal evalueres av et internasjonalt ekspertutvalg satt sammen av Forskningsrådet.

Evalueringen omfatter 14 teknisk-industrielle institutter. I Uni Research vil dermed Uni Research CIPR, her ved forskningsdirektør Arne Skauge, og Uni Research Computing, bli vurdert. (Foto: Eivind Senneset)

Evalueringen omfatter de teknisk-industrielle instituttene som allerede får statlig basisfinansiering gjennom Forskningsrådet, og de som er anbefalt inn i ordningen. (mer…)