Aktuelt

Klima-samarbeid skal hjelpe Bangladesh

28. august, 2014

Nå går klimaforskere og samfunnsforskere sammen om å kartlegge hvilke sider ved klimaet i Bangladesh som påvirker folks liv mest.

Risdyrkere i Sylhet, nordøstlige Bangladesh – provinsen der forskerne skal gjøre sine undersøkelser. (Foto: Wikimedia Commons, Balaram Mahalder, lisens CC BY-SA 3.0)

Svarene skal legge premisser for hvilken retning i forskningsprosjektet TRACKS tar – og forhåpentlig gi lokalbefolkningen i det sør-asiatiske landet ny og nyttig klimakunnskap i hverdagen. (mer…)

Rusmidler deles uten penger bak murene

16. juli, 2014

Innsatte i norsk fengsel deler rusmidler seg imellom. Kjøp og salg er unntaket, viser sosiolog Kristian Mjåland i ny studie.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Forskeren fra Uni Research Rokkansenteret er den første i Norge som i en studie undersøker kulturen for distribusjon av rusmidler mellom innsatte. (mer…)

Derfor er hunnfugler utro med lokale hanner

9. juli, 2014

Drivkraften bak hunnfuglers utroskap handler om å fremme fellesskap og styrke beskyttelsen av avkom i nabolaget.

Særlig blant kortlevende fugl som spurver er det mye utroskap. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

At hannfugler har ymse sidesprang er ingen nyhet. Det har alltid vært fordelaktig for dem å være det, både med tanke på antall avkom og spredning av genene. (mer…)

Kloning i høy hastighet

9. juli, 2014

Mer effektiv kloning av gener skal gjøre det enklere å levere fremtidens superenzymer til industrien – og dermed gjøre dagens fiskerestråstoff til enda bedre ressurser i fremtiden.

Postdoktor Gro Elin Kjæreng Bjerga ved senter for anvendt bioteknologi i Uni Research. (Foto: Andreas R. Graven)

Mens rundt 2 millioner tonn fisk dras på land av norsk fiskeindustri årlig, utgjør nærmere halvparten restråstoff etter slakting og filetering. Da gjelder det å utnytte dette restråstoffet best mulig. (mer…)

Alvorlige påslag av lakselus på sjøørret

8. juli, 2014

Situasjonen ser totalt sett meget alvorlig ut for sjøørreten i Sognefjorden og i Nordhordland. Flere årsklasser er rammet av høye påslag av lakselus.

Sjøørret innfanget i storruse på beiteområdene ute ved kysten ved Herdla nord for Bergen i midten av juni 2014. Den er tydelig svekket som følge av angrep fra lakselus. ( Foto: Uni Research Miljø, Bjørn Barlaup)

Det kommer fram i et nytt oppsummerende notat om lakselus-situasjonen hittil i 2014, fra forskere i Uni Research Miljø. (mer…)

Kartlegging av medisinsk uforklarte helseplager

8. juli, 2014

For første gang er det utført en omfattende kartlegging av hvor mange som sliter med medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) blant pasientene til norske fastleger. Forskere ved Uni Research Helse har ledet arbeidet med studien.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Flere enn 17 600 pasient-konsultasjoner over en fireukers periode, fordelt på 84 fastleger, danner datagrunnlaget for det nye forskningsarbeidet. (mer…)

Bruk mobilen for å registrere lakselus

1. juli, 2014

Du kan hjelpe forskere i Uni Research Miljø slik at de får enda bedre oversikt over hvor ørret rammes av lakselus.

Ørret infisert med lakselus. (Foto: Svenn Erik Gabrielsen)

En egen mobil-app som holder oversikt over steder med observasjoner, er nå tilgjengelig for publikum. (mer…)

Les om høydepunkter og resultater

27. juni, 2014

Uni Research sin årsmelding for 2013 er her. Les om høydepunkter og resultater av vår forskning og utvikling på områdene klima, miljø, energi, helse og samfunn.

Årsmeldingen for 2013 fra Uni Research er her. På forsiden er det forsker Eivind Bastesen som tar prøver av berg og bergsprekker i et forskningsprosjekt om geotermisk energi.

I kraft av å være et av Norges største forskningsselskaper, ble det satt i gang en rekke spennende prosjekter i 2013 – og dessuten publisert mange nye og viktige resultater. (mer…)

Glade for utvikling av bærekraftig omega-3

16. juni, 2014

Det nasjonale testsenteret for produksjon av omega-3-rike mikroalger på Mongstad er en hjelpende hånd til fôrindustrien, som sliter med mangel på omega-3-fettsyrer til fiskefôret.

Forskningsleder Hans Kleivdal forteller om algeprosjektet på Mongstad på pressekonferanse på Universitetet i Bergen 16. juni. (Foto: Andreas R. Graven)

Ikke bare får industrien en ny kilde til omega-3 i fiskefôr. (mer…)

Nav-reformens lærdommer oppsummert

12. juni, 2014

Omstillingskostnadene har vært store, reformen er blitt noe annet enn politikernes én dør-visjon – og små kontorer ser ut til å fungere bedre enn større.

Forsker Jacob Aars ved Uni Research Rokkansenteret har ledet evalueringen av Nav-reformen det siste året. Nå oppsummerer han lærdommer av reformen. (Arkivfoto)

Forsker Jacob Aars ved Uni Research Rokkansenteret oppsummerer overordnede lærdommer av reformen. (mer…)