Events

  • Arrangementsnavn

    RKBU Vest ønsker velkommen til fagdag med fokus på kunnskap om psykisk helse og noen av de utfordringene ungdommer kan oppleve i vår tid.
  • Arrangementsnavn

    Konferansen vil ha fokus på intervensjoner og tiltak, der retur til arbeid etter sykefravær er hovedmålsetting.
See event calendar

Interested in joining us?

Work as a researcher
See available jobs