Events

  • Arrangementsnavn

    Stine Lehmann disputerer for ph.d graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Mental Disorders in Foster Children, a Study of Prevalence, Comorbidity, and Risk Factors»
  • Arrangementsnavn

    Konferansen vil ha fokus på intervensjoner og tiltak, der retur til arbeid etter sykefravær er hovedmålsetting.
See event calendar

Interested in joining us?

Work as a researcher
See available jobs