Events

  • Book launch: The Service Democracy

    Rokkanfrokost: Presentasjon av boka Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse, av Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars.
See event calendar

Interested in joining us?

Work as a researcher
See available jobs
cp: 2017-05-01 02:16:09