Events

  • Arrangementsnavn

    Å ikke oppleve seg anerkjent og sosialt inkludert i klassen og skolemiljøet er en stor risikofaktor for elevers trivsel og psykiske helse. Fagdag i regi av RKBU Vest og RVTS Vest.
See event calendar

Interested in joining us?

Work as a researcher
See available jobs