Attitudes towards climate in four countries

Seminar by: Uni Research / Uni Research Rokkan Centre from: 08.03.17 - 08.03.17, 1100 - 1430

About the event

I juni 2016 ble det gjennomført en undersøkelse om klimaendringer og oppfatninger om energi i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Norge. Undersøkelsen har resultert i rapporten ‘European Perceptions of Climate Change’, som blir presentert på Litteraturhuset i Bergen 8. mars. 

Rapportpresentasjonen begynner kl. 11:00 og varer til kl. 14:30, og inkluderer strømming fra Royal Society London med presentasjon og diskusjon. Deretter vil Endre Tvinnereim fra Uni Research Rokkansenteret presentere hovedfunn med særlig relevans for Norge.

Lenke til påmelding: https://www.eventbrite.com/e/invitasjon-til-seminar-klimaholdninger-i-fire-land-tickets-32055795748

11:00-11:30         Oppmøte og kaffe
11:30-12:30         Strømming av EPCC-presentasjon fra Royal Society i London
12:30-12:40         Matservering
12:40-13:40         Panel med interaktive spørsmål (sendes fra Bergen etc., besvares fra London)
13:40-14:30         Presentasjon av norske resultater (offline) med diskusjon.      

Prosjektet ble finansiert gjennom et stort, toårig prosjekt fra de fire landenes forskningsråd gjennom samarbeidet Joint Programme Initiative on Climate Change (JPI-Climate).

cp: 2017-02-20 00:17:37