The POLYFON conference

Conference by: Uni Research Health / Grieg Academy Music Therapy Research Centre / Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare from: 21.11.17 - 21.11.17, 1000 - 1600

About the event

POLYFON-konferansen er eit årleg arrangement. Konferansen skal synleggjere kunnskap om og erfaringar med musikkterapi og slik bidra til at initiativ vert tatt for at brukarar skal få tilgang til musikkterapi i den grad retningslinjer, kunnskapsgrunnlaget og brukarerfaringar tilseier det.

Stad: Studentsenteret i Bergen, i auditoriet Egget.

Tid: Tysdag 21. november 2017, kl. 10-16

For Call for abstracts, påmelding og anna informasjon sjå konferansens nettsider.

Contact

cp: 2017-10-21 04:17:26