Safety, belongingness and success

Seminar by: Uni Research Health / Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare from: 18.10.17 - 18.10.17, 0900 - 1600

About the event

Trygghet, tilhørighet og suksess er kjernebegreper i arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

”Safety, Belongingness and Success”
Seminar om arbeid med enslige mindreårige flykninger med fokus på kjernebegrepene trygghet, tilhørighet og suksess.

Tid: 18 oktober 2017, kl 9:30 til 16.00

Sted: RKBU Vest sine undervisningslokaler, Nygårdsgaten 114

Seminaret er gratis.
Det blir servert enkel lunsj.

Foreleser: Ravi Kohli, prof. of Child Welfare, Universitetet i Bedfordshire, UK

Målgruppe: Praktikere som møter enslige mindreårige flykninger i sitt arbeid.

MELD DEG PÅ

Ravi Kohli, prof. of Child Welfare, Universitetet i Bedfordshire, UK

 

Arbeidsform:

  • Forelesning
  • Styrte arbeidsgrupper og gruppediskusjoner
  • Styrte plenumsdiskusjoner

Aktiv bruk av erfaringer fra egen praksis rundt tema knyttet til trygghet, tilhørighet og suksess i arbeidet med enslige mindreårige flykninger.

Seminaret vil bli holdt på engelsk.

Ravi Kohli er professor ved departement of Applied Social Studies ved Universitetet i Bedfordshire, UK.  Kohli forsker på sosialt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. På seminaret ved RKBU Vest vil Kohli introdusere begrepene trygghet, tilhørighet og suksess som kjernebegreper i arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Gjennom gruppearbeid og plenumsdiskusjoner vil disse begrepene knyttes opp mot seminardeltakernes praktiske arbeid med enslige mindreårige.

 

 

Contact