Systemic Familytherapy

Seminar by: Uni Research Health / Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare from: 11.03.19 - 12.03.19, 0900 - 1530

About the event

Systemisk familieterapi: Dialogbasert arbeid med barn, unge og familier. Seminar med Paolo Bertrando.

Program

Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 114.

Tid: 11. - 12. mars 2019, kl. 09.00 - 15.30.

Seminaret er gratis - inkl. kaffi/te. Lunsj kan kjøpes i kantine eller nærliggende butikker.

Påmeldingsfrist: 15. februar 2019.

Påmelding: Klikk her

Godkjenninger: Seminaret søkes godkjent hos Norsk Psykologforening.

cp: 2019-02-20 02:16:20