How-Do-We-Understand-Children’s-Restlessness

Diagnosen AD/HD har vært den rådende modellen for å forstå, beskrive og behandle barn med uro, men det finnes flere perspektiver på barns uro.

Content only available in Norwegian
April 28, 2014, 1:47 p.m.

People involved