20 år med bivirkninger

Bivirkningsgruppen i Uni Research Helse har satt i gang et prosjekt rettet mot pasienter med helseplager som de kobler til amalgamfyllinger.

Content only available in Norwegian
May 19, 2014, 12:28 p.m.

People involved