Individual music therapy for agitation in dementia

Urolig atferd hos pasienter med demens er en utfordring ved sykehjem. En undersøkelse at musikkterapi har en god effekt på personer med demens og reduserer behovet for medisiner.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
June 26, 2014, 11:59 a.m.