Bedre å jobbe litt enn ingenting

Over 600 langtidssykmeldte deltok i 2004 i et omfattende arbeidsrettet rehabiliteringsprogram ved Rehabiliteringssenteret AiR. Forskere har undersøkt hvordan det gikk med dem tre år etterpå.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
June 26, 2014, 12:11 p.m.