Forventninger styrer sykefravær

Tanker og følelser rundt fremtidig yrkesdeltakelse betyr svært mye for om personer med psykiske plager kommer tilbake i jobb.

Content only available in Norwegian
July 14, 2014, 11:58 a.m.