Måler pasientsikkerhetskultur på legevakt og fastlegekontor

Gode holdninger, rutiner og praksis på legevakten og på fastlegekontoret kan beskytte pasienter fra uheldige hendelser. Safety Attitudes  Questionnaire – ambulatory version er et verktøy som kan måle  pasientsikkerhetskultur. Verktøyet er nå oversatt og validert til bruk i norsk primærhelsetjeneste.

Content only available in Norwegian
Aug. 21, 2014, 2:02 p.m.

People involved