Quality in out of hour services

En ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin viser at legevaktene blir større, men at kompetansen ikke øker i tråd med størrelsen.

Content only available in Norwegian
Oct. 15, 2014, 2:03 p.m.

People involved