- more than just a problem

Ungdom under omsorg av barnevernet opplever ofte å bli satt i bås. Som andre ønsker de å bli sett som den de er.

Content only available in Norwegian
May 25, 2014, 2:52 p.m.

People involved