Ny doktorgrad på medisinsk uforklarte helseplager og sykefravær

Aase Aamland har disputert for ph.d-graden med avhandlingen ”Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle”.

Content only available in Norwegian
Jan. 16, 2015, 8:32 a.m.

People involved