music therapy in the substance abuse treatmeant

140 fagfolk og brukere innen rus og psykisk helse var samlet i Bergen for å utveksle erfaringer med musikkterapi som behandlingstilbud. Musikkterapi er både ønsket og er ett tilbud som har god effekt.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
May 12, 2015, 2:40 p.m.

People involved