Høie satser feil

Hvorfor starte forskningsinnsatsen på medisinsk uforklarte plager og sykdommer i sykehusene, som har lite erfaring med både pasienter og forskning på dette området? Det spør forskere ved Uni Research Helse.


By Nina Therese Lunde

Content only available in Norwegian
Aug. 20, 2015, 2:16 p.m.