International adoptees has more mental health problems

Ungdom med bakgrunn som internasjonalt adopterte rapporterer flere symptomer på depresjon, ADHD, tvangslidelser og perfeksjonisme enn ikke-adoptert ungdom. Dette viser funn i ny studie.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Aug. 20, 2015, 9:31 a.m.