116 117

Fra 1. september 2015 kan du ringe 116 117 for å komme i direkte kontakt med legevakten.


By Marie Louise Ljones

Content only available in Norwegian
Sept. 3, 2015, 12:47 p.m.