offers advanced music therapy training

Med støtte fra Helsedirektoratet har GAMUT utviklet en etterutdanning for musikkterapeuter innen rus og psykisk helse. Helsedirektoratet har nå har innvilget tilskudd til prosjektet for ett år til.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
Sept. 8, 2015, 1:43 p.m.