In-home services has been helpful for both parents and adolescents

Foreldre og barn som har fått hjelpetiltak fra barnevernet er fornøyd med hjelpen de har fått. Mange foreldre ønsker også kontakt med barnevernstjenesten etter avsluttet veiledning.  

Content only available in Norwegian
Sept. 24, 2015, 8:42 a.m.

People involved