Good participation in basic course in shelter for abused women

15. og 16. september arrangerte Uni Research Helse, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) "Grunnkurs overgrepsmottak" på Scandic Ørnen med 75 deltakere fra hele landet.

Content only available in Norwegian
Oct. 2, 2015, 10 a.m.

cp: 2019-09-23 16:16:42