Camilla Voss fikk tildelt Kongens fortjenestemedalje den 30.September 2015

Psykologspesialist Camilla Voss har nedlagt en stor innsats med å bygge opp psykisk helsevern for barn og unge i Sogn og Fjordane gjennom 40 år. Den 30. september 2015 fikk hun Kongens fortjenestemedalje.

Content only available in Norwegian
Oct. 2, 2015, 2:29 p.m.