Health challenges among adolescents

Mobbing, forståelse og opplevelse av sin egen kropp og mestring av digitale arenaer var tema på RKBU Vest sin fagdag om helseutfordringer blant ungdom.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
Oct. 7, 2015, 2:39 p.m.