Working with music

Viggo Krüger og  Astrid Strandbu lanserer ny bok der de ser på hva  økt bruk av musikk i skole, barnevern, fengsel, psykisk helsevern, sykehus og rusomsorg kan føre til.

Content only available in Norwegian
Oct. 15, 2015, 1:28 p.m.