Hvilket verktøy skal du bruke?

Seminar om tidsskriftet PsykTestBarn og bruk av tester og kartleggingsverktøy skal gi testbrukere bedre grunnlag for vurdering av testbruk.

Content only available in Norwegian
Oct. 21, 2015, 11:32 a.m.