Music therpy network in child welfare

Viggo Krüger har tatt initiativ til et nasjonalt kompetansenettverk med tanke på å utvikle musikkterapitilbudet innen barnevern.

Content only available in Norwegian
Oct. 26, 2015, 1:04 p.m.

cp: 2019-09-22 09:15:35