Physicians' use of pain scales in causality centres

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har kartlagt hvordan smerte blir håndtert hos barn og ungdom på en av de større legevaktene i Norge.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
Nov. 20, 2015, 8:46 a.m.

People involved

cp: 2019-11-12 22:17:03