Music therapy in after care

-musikkterapi er med på å gi kontinuitet i voksenkontakt og  sørger for ferdighetstrening på ulike områder, sier forsker og musikktearpeut Viggo Krüger.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
Dec. 4, 2015, 10:43 a.m.

cp: 2019-11-20 07:15:18