Sample size in qualitative interview studies

En ny artikkel fra Allmennmedisinsk forskningsenhet ser på faktorer som er med på å bestemme hvilken utvalgsstørrelse som kan danne best mulig grunnlag for analyse av data fra kvalitative intervjustudier.

Content only available in Norwegian
Dec. 7, 2015, 1:45 p.m.

People involved

cp: 2019-11-20 06:17:26