Sosial ulikhet påvirker barns psykiske utvikling

Sosiale forskjeller i språk-, sosioemosjonell og kognitiv utvikling har betydning for barns helse, trivsel og muligheter til å lykkes i skolegang og arbeidsliv. Dette viser en ny rapport fra RKBU Vest.


By Hanne Fosheim

Content only available in Norwegian
Dec. 8, 2015, 1:13 p.m.

People involved

cp: 2019-11-20 06:15:48