Reflekterte rundt egen praksis i arbeidet med minoritetsfamilier

Åpenhet og anerkjennelse er viktig for å få et godt samarbeid og en god relasjon. Familieveiledere og andre var samlet for å få kunnskap og reflektere rundt egen praksis i arbeidet med minoritetsfamilier.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Dec. 16, 2015, 10:49 a.m.

cp: 2019-09-18 21:17:19