Fixed Salary for Doctors in Emergency Primary Health Care in Norway

For å skaffe systematisk kunnskap om bruk av alternative avlønningsfomer ved legevaktarbeid, har Helseøkonomisk analyse AS sammen med Nklm, gjennomført en spørreundersøkelse blant norske legevakter.


By Marie Louise Ljones

Content only available in Norwegian
Dec. 18, 2015, 11:15 a.m.

People involved

cp: 2019-09-18 02:16:07