Ten years research and development for out-of-hours services

Høsten 2015 har Nklm ti-årsjubileum. Nå har vi utgitt et festskrift som gir et historisk tilbakeblikk på viktige hendelser for Nklm i disse ti årene.


By Marie Louise Ljones

Content only available in Norwegian
Dec. 18, 2015, 11:30 a.m.

People involved

cp: 2019-09-18 03:17:31