- Norway can store Europe's CO2 emissions

Researchers at Uni Research CIPR will investigate solutions which kan make large scale COstorage economically attractive and safe.  - Huge potensial for storage on the norwegian shelf, project leader says.


By Andreas R. Graven

løsninger som gjør det økonomisk attraktivt og sikkert å satse på storskala  Prosjektleder Sarah Gasda mener potensialt er enormt for lagring på norsk sokkel.


Dec. 9, 2015, 1:37 p.m.