split consert

Fredag 27.02. blir det «splitt-konsert» med Gatens Evangelium og Soul Party på Garage i Bergen. Båe bandene har røter i musikkterapi, og er i ferd med å etablere seg på den profesjonelle musikkscena.

Content only available in Norwegian
Feb. 23, 2015, 4:41 p.m.

People involved