out-of-hours doctors' and call outs in emergency situations

Kva ligg bak legevaktlegen si avgjerd om å rykke ut til ein nødsituasjon?


By Hanne Fosheim, Rune Rolvsjord and Vivian Midtbø

Content only available in Norwegian
April 24, 2015, 12:35 p.m.