implementation of music therapy in Norway

Det politiske ansvaret for å integrere musikkterapi i helsetjenestene var tema i interpellasjonsdebatten på Stortinget 4. juni.


By Rune Rolvsjord

Content only available in Norwegian
June 10, 2015, 11:43 a.m.