Association between sleep and social-emotional development in two-year-old toddlers

Kort søvnlengde og nattlige oppvåkninger skjer oftest blant barn med høy grad av sosiale og emosjonelle vansker, viser ny studie. 


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Jan. 11, 2016, 1:48 p.m.

People involved

cp: 2019-09-23 17:17:33