Vitamin B12 and Folic Acid Improve Gross Motor and Problem-Solving Skills

Barna som fikk vitamin B12 og folsyre daglig i seks måneder hadde bedre grovmotoriske ferdigheter og problemløsningsevner sammenlignet med barna som fikk placebo.

Content only available in Norwegian
Jan. 21, 2016, 12:09 p.m.

People involved

cp: 2019-09-23 15:15:53