Practice-based research network in primary care

Forskning i primærhelsetjenesten er vanskelig fordi vi mangler infrastruktur. I andre land har de løst dette ved å etablere praksisbaserte forskningsnettverk.

Content only available in Norwegian
Jan. 27, 2016, 8:46 a.m.

People involved

cp: 2019-09-18 21:16:30