Disallowance of compulsory mental healthcare referrals has no significant association with referring agent

Sannsynligheten for underkjenning av henvisninger til psykiatrisk tvangsinnleggelse har sterkere assosiasjon med pasient- og sykdomsfaktorer enn med henvisende instans.


By Marie Louise Ljones

Content only available in Norwegian
Feb. 2, 2016, 12:26 p.m.

cp: 2019-09-23 16:15:31