Økt bevissthet og bedre håndtering

Prosjektet «Bare bekymring» skapte større bevissthet om barn i risikoutsatte situasjoner og større trygghet i håndtering av bekymringer.

Content only available in Norwegian
Feb. 4, 2016, 11:31 a.m.

cp: 2019-09-22 10:17:10