Sabine Ruths new Research leader

Sabine Ruths, professor i allmennmedisin, er ansatt som ny forskningsleder ved Uni Research Helse og Allmennmedisinsk forskningsenhet fra 1. januar 2016.

Content only available in Norwegian
March 29, 2016, 3:24 p.m.

People involved

cp: 2019-12-04 11:17:17