Youths eat too little vegetables and fish

Ni av ti bergenske niendeklassinger spiser mindre enn den anbefalte mengden med frukt og grønt, viser en fersk undersøkelse. En av fire spiser fisk sjeldnere enn én gang i måneden.

Content only available in Norwegian
Aug. 25, 2016, 1:28 p.m.

People involved

cp: 2019-11-20 01:47:13