Sykehjemslegens sårbarhet i møte med døende pasienter – også en ressurs

Legen er ikke usårbar i møte med den døende pasient. Ny forskning fra AFE viser at dette kan tjene dialogen med pasient og pårørende og arbeidshverdagen til legen.

Content only available in Norwegian
Aug. 30, 2016, 3:32 p.m.

People involved

cp: 2019-09-18 21:16:22