Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (AFE) fyller 10 år

I 2006 ble AFE Bergen etablert. Tiårsjubileet ble markert med en bred presentasjon av historie og aktiviteter på den årlige samling til Uni Research Helse på Solstrand i august.

Content only available in Norwegian
Sept. 9, 2016, 10:04 a.m.

cp: 2019-09-22 09:15:33